ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κατασκευάζονται πινακίδες και πάνελ αλουμινίου κάθε πάχους και μορφής.

Η εκτύπωση οποιουδήποτε χρώματος μπορεί να γίνει με έναν από τους τρεις ακόλουθους τρόπους:

α) Με εκτύπωση ειδικών για αλουμίνιο, πολυμεριζόμενων ανεξίτηλων μελανιών
(συμβατική μέθοδος ευρείας εφαρμογής).

β) Με  τη μέθοδο διείσδυσης μελάνης στους ανοδιωμένους πόρους του αλουμινίου
(εξεζητημένων προδιαγραφών, πχ στρατιωτικών όπου απαιτείται μέγιστη διάρκεια ζωής σε οσοδήποτε δυσμενές περιβάλλον).

γ) Με φωτογραφική  ανατύπωση (Metalphoto) όταν πρόκειται για λίγα κομμάτια όπου απαιτείται επαυξημένη  ποιότητα εκτύπωσης της σχεδιασμένης πληροφορίας. Στα αλουμίνια μπορεί να επισυναφθεί, ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη, αυτοκόλλητο διπλής όψεως ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: