ΠΑΝΕΛ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

Στα πάνελ αλουμινίου  μπορεί να επισυναφθεί μεμβράνη και να έχουμε έτσι ένα πάνελ μεμβράνης, όταν το επιπλέον κόστος μπορεί να αντισταθμιστεί από την ανάγκη ύπαρξης κάποιου ή κάποιων από τους κατωτέρω παράγοντες:

α) Στεγανοποίηση πάνελ και εσωτερικών οργάνων.

β) Τοποθέτηση από κάτω άκαμπτης κλακέτας με μηχανικά πλήκτρα μεμβράνης για δημιουργία βιομηχανικού τύπου πληκτρολογίου.

γ) Κάλυψη τοποθέτησης display (7-segment ή LCD ) στις θέσεις των οποίων η μεμβράνη δέχεται ειδική επεξεργασία (διαφανές κόκκινο χρώμα ή γυαλιστεροποίηση αντίστοιχα).

δ) Προστασία εκτύπωσης καθώς αυτή βρίσκεται στο πίσω μέρος της μεμβράνης.

ε) Καλύτερη αισθητική παρουσίαση. Οι μεμβράνες διαχωρίζονται ανάλογα με την πρώτη ύλη παρασκευής τους, το πάχος τους (ψιλή - χονδρή) και τέλος την ειδική προεπεξεργασία της εξωτερικής επιφάνειας (σκληρό ματ, απαλό ματ, γυαλιστερές).
Οι μεμβράνες δεν γρατζούνιουνται και έχουν μεγαλύτερη θερμική, χημική και μηχανική αντοχή.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: